โรงงานแปรรูปสัตว์ จ.สระแก้ว

บริษัท วินไทย ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหาร การนำเข้า-ส่งออก การค้าขายและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารทั้งในและต่างประเทศ ได้ดำเนินการสร้างโรงงานชำแหละแปรรูปสัตว์ บนเนื้อที่ประมาณ 126 ไร่ ในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

Progress

Door Slaughter House
Installation Food Prossing
Installation Complete