ผลิตภัณฑ์ กล่องโฟม

กล่องโฟม บรรจุภัณฑ์โฟม “ISOWALL” มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย กล่องโฟมของบริษัทเรา มีหลากหลายขนาด หลายรูปแบบ ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าหลากหลายชนิด รวมทั้งใช้ในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยารักษาโรค พืชผัก ผลไม้ ปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง เป็นต้น

Box No.20 (5 Kg.)

220 X 310 X 250 mm (ภายนอก)
190 X 280 X 180 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 600 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 2250 ชุด

Box No. 50 (15 Kg.)

300 X 392 X 340 mm (ภายนอก)
255 X 350 X 285 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 160 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 800 ชุด

Box No. 58 (20 Kg.)

350 X 480 X 350 mm (ภายนอก)
300 X 430 X 290 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 120 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 600 ชุด

Box No. 60 (10Kg.)

393 X 540 X 200 mm (ภายนอก)
345 X 495 X 150 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 150 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 720 ชุด

Box No. 71 (25 Kg.)

460 X 610 X 310 mm (ภายนอก)
405 X 555 X 265 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 120 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 600 ชุด

กล่องผูกเชือก (10 Kg.)

250 X 370 X 240 mm (ภายนอก)
200 X 310 X 185 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 300 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 140 ชุด

Box No. 017 (20 Kg.)

450 X 600 X 270 mm (ภายนอก)
395 X 540 X 205 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 120 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 600 ชุด

Box No. 029 (15 Kg.)

450 X 600 X 210 mm (ภายนอก)
395 X 540 X 155 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 120 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 600 ชุด

Box No. 028 (5 Kg.)

300 X 450 X 185 mm (ภายนอก)
255 X 400 X 140 mm (ภายใน)

รถกระบะจำนวน : 300 ชุด
รถบรรทุก 6 ล้อ  : 1400 ชุด

Have a project for us?
Get in touch!

SEND MESSAGE TO US

sales@thaiisowall.com

CALL US

+66 6 2303 9111