โฆษะกรุ๊ป ปันน้ำใจสู่ทหารกล้าชายแดนใต้

“โฆษะกรุ๊ป ปันน้ำใจสู่ทหารกล้าชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ “

ภารกิจ โครงการ “โฆษะกรุ๊ป: THAI ISOWALL & โรงแรมโฆษะขอนแก่น
ปันน้ำใจสู่ทหารกล้าชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ “
สร้างและมอบเรือนนอน ISOWALL แบบ KNOCKDOW จำนวน 2 หลัง แด่น้องๆทหารกล้าจากขอนแก่นและจังหวัดต่างๆในภาคอิสาน ลงมาช่วยกันสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้
รับมอบโดย ผู้บัญชาการมณฑลที่ 46 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 จ.ยะลา
มุ่งมั่นสะสมความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Recents posts

© Copyright 2023 thaiisowall.com All Rights Reserved. Website By Kengweb.com