บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด เรามุ่งเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษา ซึ่งปีนี้เราได้ให้การสนับสนุน สร้างออก Common room กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งทางบริษัทได้ให้เงินสนับสนุนในด้านของตัวโครงสร้างอาคารที่ทำจากผนัง Isowall ที่เน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานและการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วให้กับภาควิชาคณะวิศวกรรมโยธาและคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นี้คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และการสนับสนุนด้านการศึกษาที่บริษัทมุ่งตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมไทย รอติดตามชมกันต่อไปตอนเสร็จสมบูรณ์นะครับ

© Copyright 2023 thaiisowall.com All Rights Reserved. Website By Kengweb.com