โฟมก่อสร้างในงานคอนกรีต

โฟมก่อสร้างในงานคอนกรีต Construction Foam สามารถนำไปใช้ทำฉนวนกันความร้อนสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารประหยัดพลังงาน หรือในงานก่อสร้างคอสะพาน คานสะพาน รอยต่อถนน และใช้ปูเป็นพื้นถนนทดแทนดิน แก้ปัญหาการทรุดตัวของดิน สามารถใช้ก่อสร้างเป็นแพสำหรับ Floating Solar Farm โดยความหนาเเน่นของโฟมขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on email Email