โฟมก่อสร้างในงานคอนกรีต

Construction Foam สามารถนำไปใช้ทำฉนวนกันความร้อนสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารประหยัดพลังงาน หรือในงานก่อสร้างคอสะพาน คานสะพาน รอยต่อถนน และใช้ปูเป็นพื้นถนนทดแทนดิน แก้ปัญหาการทรุดตัวของดิน สามารถใช้ก่อสร้างเป็นแพสำหรับ Floating Solar Farm โดยความหนาเเน่นของโฟมขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email