Regular Colors

For Architectural Insulated Panel

เหล็กเคลือบสี ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีควาต้านทานการกัดกร่อน เหมาะสำหรับ การใช้งานภายนอกอาคารที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนเป็นอย่างสูง “เหล็กเคลือบสี” ยังได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ด้วยระบบสีที่มีเทคโนโลยีด้านรังสีอินฟาเรด สำหรับสภาวะอยู่อาศัยที่เย็นสบายมากขึ้น ได้รับกากรพัฒนาให้มีสีสันที่หลากหลาย เหมาะกับการนำไปใช้งานสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร