โฟมก่อสร้างที่ใช้ในส่วนงาน คานสะพาน (Box Girder) พื้นสะพาน (Plank Girder)

สามารถนำไปใช้ทำฉนวนกันความร้อนสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารประหยัดพลังงาน หรือในงานก่อสร้างคอสะพาน คานสะพาน รอยต่อถนน และใช้ปูเป็นพื้นถนนทดแทนดิน แก้ปัญหาการทรุดตัวของดิน สามารถใช้ก่อสร้างเป็นแพสำหรับ Floating Solar Farm โดยความหนาเเน่นของโฟมขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน

 

 

ความแตกต่างของการใช้ไม้แบบกับโฟม

  • กรรมวิธีในการก่อสร้าง
  • กรรมวิธีการทำงาน
  • กรรมวิธีการขนส่ง
  • ระยะเวลาการผลิตชิ้นงานเร็วขึ้น

 

 

ประโยชน์ของการใช้โฟมก่อสร้างในงานคอนกรีต

  • ลดต้นทุน
  • ลดน้ำหนัก
  • ลดปริมาณคอนกรีต

 

การใช้โฟม EPS เพื่อลดการทรุดตัวบริเวณคอสะพานสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา

 

CONSTRUCTION & GEO FOAM

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ – เพชรเกษม – รัตนาธิเบศร์ เพื่อการแก้ปัญหาจราจรติดขัด บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยใช้โฟม EPS เป็นวัสดุถม ที่มีความหนาแน่น 20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีขนาด 1.24 × 3.10 × 0.62 เมตร เป็นผลิตภัณฑ์โฟมEPS จากบริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด (ชื่อเดิม) ปัจจุบันคือ บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด

Recents posts

© Copyright 2023 thaiisowall.com All Rights Reserved. Website By Kengweb.com