Mobile Clinic

ห้องตรวจปลอดเชื้อความดันลบเคลื่อนที่

บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท CPAC ให้ดำเนินการสร้างและติดตั้ง “Mobile Clinic” (Negative Pressures) ห้องตรวจปลอดเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ สำหรับคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด 19  ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้มาพบแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่างดี

โดยวิธีการตรวจชิ้นส่วนเนื้อเยื่อที่โพรงจมูกและคอ เพื่อแยกแยะผู้ป่วยและนำไปรักษาต่อในขั้นตอนต่อไป

ตู้แรก ขณะนี้ปฏิบัติการอยู่ที่ รพ.สมุทรสาคร และตู้ที่สอง ขณะนี้ปฏิบัติการอยู่ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล