special products

Model H-House

อาคารแบบแยกส่วน นอกจากความเร็วในการก่อสร้างแล้วยังมอบอิสระทางความคิดและความมีส่วนร่วมในการออกแบบอีกด้วย ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนห้องให้อเนกประสงค์สอดคล้องกับการใช้งานได้ด้วยตัวเอง

• 3 ห้องนอน
• 2 ห้องน้ำ
• 1 ห้องอเนกประสงค์
• 1 ห้องครัว
• 1 ห้องนั่งเล่น
• 1 ทางเชื่อมอาคาร

Gallery

SHARE special products

Facebook
Twitter
LinkedIn

Have a project for us ?
Get in touch!

SEND MESSAGE TO US

sales@thaiisowall.com

CALL US

+66 6 2303 9111

Recents Special Products