EPS โฟมแผ่น

          สามารถสั่งตัดความยาว และความหนาได้ตามลูกค้าต้องการ ที่ความหนาแน่น 1, 1.25 และ 2 lb/ft3 แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน โฟม F Grade (ผสมสารกันไฟลาม) สามารถนำไปผลิตเป็นผนังฉนวนกันความร้อน (Insulation Panel) คุณสมบัติเก็บรักษาอุณหภูมิภายในและป้องกันอากาศจากภายนอก P Grade สำหรับงานทั่วไปโฟมเครื่องเขียน กล่องโฟม แพ็คเกจจิ้งกันกระแทก โฟมหมวกกันน็อค โฟมสำหรับทำกระทง โฟมกระชังเลี้ยงปลา และโฟมสำหรับอุปสาหกรรมก่อสร้าง

EPS โฟมแผ่นขนาดมาตฐาน ``ISOWALL``

ลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามต้องการ (กว้าง X ยาว X หนา)

โดยมีขนาดมาตรฐาน สำหรับการสั่งตัด

ขนาด 120 cm X 600 cm X 60 cm

(ความหนา ลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามต้องการ)

        ชนิดของโฟมแผ่นจะขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของลูกค้า ทั้งโฟมแผ่นชนิดไม่ลามไฟ (Self Extinguishing EPS Foam ชนิด F Grade) เป็นโฟมเกรดพิเศษที่มีความปลอดภัยสำหรับการป้องกันอัคคีภัยและโฟมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถทำเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป  ฉนวนกันความร้อน-เย็น  ผนังห้องเย็น ฉนวนกันเสียง ลักษณะการติดไฟจะสามารถดับได้เอง ไม่สามารถลามไฟต่อ  จึงมั่นใจได้ว่าหากเกิดอัคคีภัยไฟจะไม่ลุกลามต่อไปอย่างแน่นอน

          ชนิดลามไฟ (P-Grade) – เป็นโฟมเกรดธรรมดา ซึ่งลุกติดไฟและลามหมดอย่างรวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง … เกรดของ EPS โฟม เกรดของ EPS โฟมจะกำหนดโดยความหนาแน่นของโฟม คำนวณจาก น้ำหนัก ÷ ปริมาตร (D= ) ซึ่งลักษณะการใช้งานแต่ละประเภทต้องการความหนาแน่นของโฟมที่ต่างกัน โดยโฟมที่มีความหนาแน่นสูงจะแข็งแรงกว่า