Isowall Engineering
Industrial
Beverage
Mobile Housing
Food Processing
Warehouse & Logistics
Building,Studio,Showroom
โครงการก่อสร้างห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาเวชภัณฑ์ยา ใช้แผ่น Isowall PS คุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
Cold room construction project for medicine storage
โรงงานผลิตอาหารแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทาน ใช้แผ่น Isowall PS คุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
Ready-to-eat frozen food factory
โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat food factory)
คลังกระจายสินค้า (Distribution warehouse)
โรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่ม (Supplementary food and beverage factory)

โรงงานแปรรูปอาหาร (ประกอบและติดตั้ง ผนังและเพดาน ISOWALL)

งานติดตั้งผนัง Isowall ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดย กรรมวิธีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบเครื่องจักร Atomatic แบบต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อการผุกร่อน มีน้ำหนักที่เบา ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการประกอบติดตั้ง

(ISO WALL) เป็นเหล็กแผ่นประกบสองด้าน บุชั้นในด้วย EPS FOAM มีน้ำหนักเบา เป็น FOAM ไม่ลามไฟ ตัวผนังเป็นฉนวนกันความร้อนในตัว ทำให้ประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า เหมาะแก่การก่อสร้างยุคสมัยใหม่

ระบบแผ่นฝ้า (Ceiling System) จะถูกออกแบบให้เพียงพอสามารถรับน้ำหนักเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีมีการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ อุปกรณ์ชุดแขวนแผ่นฝ้าถูกซ่อนอยู่เหนือแผ่นฝ้า และไม่สามารถมองเห็นจากภายในห้อง พื้นผิวแผ่นฝ้าภายในห้องเรียบเสมอกัน มีความยืดหยุ่น สามารถเจาะช่องสำหรับ ตัวกรองอากาศ (HEPA Filter) โคมไฟได้ ทำให้สะดวกกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่ง