บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2521 โดยมุ่งหวังความคุ้มค่าในระยะยาว ความมั่นคงของบริษัท อันเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นผู้นำด้านผนังฉนวนกันความร้อนในประเทศไทย ซึ่งฉนวนกันความร้อนไส้กลางผลิตด้วย EPS (Expanded Polystyrene) ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันในทุกฝ่าย ทำงานเป็นทีม มีแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยผ่านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า เชื่อถือได้และยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่น โปร่งใส สำหรับทุกขั้นตอน กระบวนการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของพนักงานและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จของเรา ``ไทยไอโซวอลล์``

ไทยไอโซวอลล์ มุ่งเน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีใหม่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่า “ไทยไอโซวอลล์” พร้อมที่จะเติบโตและมั่นคงไปด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจและความสำเร็จของลูกค้า

Product and Service

``ISOWALL`` Take Care and Service

Client

World Map