โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลพระมงกุฎ (PMK Field Hospital)

โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลพระมุงกุฎ 109 เตียง (PMK Field Hospital 109 เตียง)

ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถชั้น 4 ทั้งชั้นเป็นโรงพยาบาลสนาม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ รพ.พระมงกุฎ
1. กั้นห้องเป็นห้องแรงดันบวก ใช้ผนัง Isowall และฝ้า ความหนา 3 นิ้ว สำหรับแพทย์
2. กั้นห้องเป็นห้องแรงดันลบ ใช้ผนัง Isowall และฝ้า ความหนา 3 นิ้ว สำหรับผู้ป่ วย 109 เตียง (มี Ante-Room)
รวมระยะเวลา ทั้งโครงการ 10 วัน พื้นที่ผนังและฝ้า Isowall รวมประมาณ 3,000 ตารางเมตร
 

Recents posts

© Copyright 2023 thaiisowall.com All Rights Reserved. Website By Kengweb.com