SCG เยี่ยมชมโรงงานไทยไอโซวอลล์

SCG เยี่ยมชมโรงงานไทยไอโซวอลล์ สัมผัสนวัตกรรมโฟมทนไฟมากขึ้น “NF EPS”

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท SCG ผู้นำด้านสินค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีม โดยคุณบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณอัญชลี ชวนะลิขิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซิเมนต์ จำกัด มาเยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมใหม่ “โฟมทนไฟ NF EPS” (Nonflammable Expanded Polystyrene) ที่บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟม EPS ให้มีคุณสมบัติทนไฟมากขึ้น

การพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดระหว่างทีมผู้บริหาร ภายใต้แนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต ที่จะตอบโจทย์ลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ด้วยการป้องกันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งในธุรกิจยุคที่นวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คำตอบสุดท้ายของความยั่งยืนในธุรกิจ การปรับเปลี่ยนและปรับตัวให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้น การได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับอนาคตวงการวัสดุก่อสร้างไทย

 

Recents posts

© Copyright 2023 thaiisowall.com All Rights Reserved. Website By Kengweb.com